Privacy- en cookiestatement

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Dit geldt ook voor de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan. Met deze verklaring informeren we je over de belangrijke onderwerpen die betrekking hebben op jouw privacy in onze dienstverlening. Als je hier vragen over hebt, dan kunt je altijd contact met ons opnemen.

In deze privacy- en cookieverklaring gebruiken we een aantal belangrijke woorden. Om de verklaring beter te kunnen begrijpen, leggen we deze kort uit:
Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
Verwerken: alles wat er met Persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens in onze administratie.
Hieronder hebben we de belangrijke vragen met antwoorden op een rijtje gezet:

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?       ⇡

Mocht je een vraag of een klacht hebben over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je ons altijd bereiken zoals aangegeven op onze contactpagina. Je ontvangt binnen een maand een schriftelijke reactie. Bent je niet tevreden met het antwoord, dan kun je:

 1. een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in het geschil met ons. Hoe je een klacht kunt indienen, is te lezen op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
 2. een procedure starten bij de rechtbank.

Van wie verwerkt Privacy Network persoonsgegevens?       ⇡

Privacy Network verwerkt persoonsgegevens van klanten, websitebezoekers en externe relaties.

Wie is verantwoordelijk voort de verwerking van persoonsgegevens?       ⇡

Privacy Network is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Onze contactgegevens vind je op de contactpagina.

Welke persoonsgegevens verwerkt Privacy Network?       ⇡

Privacy Network verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Gegevens van deelnemers aan een training van Privacy Network. Dit betreft de naam van de deelnemers, het e-mailadres, de gegevens uit het evaluatieformulier. Deze gegevens hebben we van de deelnemers zelf ontvangen en gebruiken we alleen voor het doel van de training. We delen deze gegevens niet met anderen. Deze gegevens worden een jaar na de laatste activiteit van de training gewist.
 • Gegevens die worden verstuurd middels het contactformulier op deze website. Dit betreft naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden enkel gebruikt om contact met de inzender op te nemen en worden daarna verwijderd.
 • Gegevens over het gebruik van de website. De gegevens die we gebruiken zijn niet herleidbaar naar een persoon. Het betreft statistieken over websitebezoek. Deze gegevens gebruiken we om de website gebruiksvriendelijker te maken.

We verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Hoe gaat Privacy Network met mijn persoonsgegevens om?       ⇡

Privacy Network respecteert en beschermt jouw persoonsgegevens. We hanteren de volgende principes:

 1. We gaan vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om;
 2. We gebruiken jouw gegevens alleen voor de levering van producten en diensten;
 3. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig;
 4. We bewaren jouw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van jouw gegevens;

We delen persoonsgegevens met derden die door ons zijn ingeschakeld om diensten te leveren, bijvoorbeeld met een partnerbedrijf waarmee we samen een opdracht uitvoeren. Onze partner voldoet aan onze privacyvoorwaarden en garandeert geheimhouding.

Wanneer jouw gegevens niet langer bewaard mogen worden, vernietigen wij deze.

Jouw persoonsgegevens worden zoveel mogelijk opgeslagen binnen de Europese Unie, maar in ieder geval in een land dat een soortgelijk wettelijk beveiligingsniveau kan garanderen, zoals bijvoorbeeld het Privacy Shield dat afgesproken is met de Verenigde Staten van Amerika.

Welke regels gelden voor Privacy Network bij de verwerking van persoonsgegevens?       ⇡

Bij de verwerking van Persoonsgegevens is Privacy Network onder meer gebonden aan:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • De Nederlandse Uitvoeringswet AVG
 • Telecommunicatiewet

Welke rechten kan ik uitoefenen op mijn persoonsgegevens bij Privacy Network?       ⇡

Wil je inzicht in de persoonsgegevens die we van jou verwerken, dan kun je hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. Je stuurt jouw verzoek naar het e-mailadres op onze contactpagina.

Privacy Network is verplicht jouw persoonsgegevens te verwijderen na het verlopen van de wettelijke bewaartermijn of als wij jouw gegevens niet langer nodig hebben. Daarnaast kun je een verzoek tot verwijdering indienen. Indien je jouw gegevens wilt verwijderen, kun je een e-mail sturen. We zullen jouw gegevens dan verwijderen, tenzij we deze moeten bewaren om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals van de Belastingdienst.

Wat zijn cookies en welke cookies gebruikt Privacy Network?       ⇡

Een cookie is een heel klein tekstbestandje dat bij een bezoek aan de website wordt opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch.

Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. We gebruiken cookies om inzicht te krijgen in het bezoekersgedrag op de website. Goed om te weten: cookies brengen de veiligheid van jouw computer niet in gevaar.

Wij gebruiken uitsluitend analytische cookies om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Met deze informatie proberen we de website voor jou zo makkelijk mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen. Doordat de gegevens anoniem zijn, hebben we geen toestemming van je nodig om cookies te plaatsen en te gebruiken.

We gebruiken geen cookies waarvoor we jouw toestemming nodig hebben, zoals voor cookies die jouw surfgedrag volgen of voor social media cookies.

Kan Privacy Network dit document wijzigen?       ⇡

Ja, deze privacy verklaring kunnen wij van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn of als de wetgeving wijzigt, dan passen wij de privacy verklaring daarop aan. De meest actuele versie van onze privacy verklaring kun je steeds terugvinden op de website.

Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 5 mei   2019.