Grip op Privacy & Informatiebeveiliging

Digitalisering brengt kansen met zich mee, maar ook bedreigingen. Privacy Network helpt om blijvend te voldoen aan de verplichtingen uit de AVG én om informatiebeveiliging op orde te houden.

Naast processen en techniek hebben we vooral aandacht voor medewerkers. Met heldere uitleg en gave awareness sessies zorgen we dat privacy en informatiebeveiliging aandacht blijven houden.

Privacy

Abonnement
Heb je een datalek en weet je niet hoe te handelen? Wil je voldoen aan de verplichtingen uit de AVG, maar ontbreekt het aan kennis? Of kunnen uw interne privacy medewerkers coaching gebruiken? Dan is een abonnement op onze AVG dienst de oplossing. Onze privacy experts bieden structurele ondersteuning bij alle AVG onderwerpen. Met een abonnement op een Functionaris Gegevensbescherming (FG) of Privacy Officer (PO) ben je verzekerd van hulp. We zorgen ervoor dat je privacy administratie op orde is en helpen je met alle AVG vragen. Met een abonnement kun je rekenen op de kennis en ervaring van ons team van privacy experts. De FG of Privacy Officer helpt maandelijks bij de toepassing van alle verplichtingen uit de AVG, waaronder:
 • Privacybeleid
 • Awareness sessies voor medewerkers
 • Onderhouden van het verwerkingenregister
 • Het adviseren over DPIA’s (Data Protection Impact Assessment), afhandelendatalekken, naleven verwerkersovereenkomsten, toepassen van privacy by design en default, opvolgen van rechten van betrokkenen, etc.
Advies en implementatie op maat
Wil je weten waar je staat of heb je hulp nodig bij specifieke vragen? We helpen met:
 • Beantwoorden van privacy vragen
 • Opstellen en evalueren van privacybeleid
 • Verzorgen van awareness sessies voor medewerkers
 • Het opstellen en onderhouden van het verwerkingenregister
 • Het opstellen en reviewen van verwerkersovereenkomsten
 • Het uitvoeren van een privacy risico analyse (Data Protection Impact Assessment)
 • Beoordelen en afhandelen van datalekken
 • Het toetsen van verwerkers op het naleven van de verwerkersovereenkomst en AVG
 • Het adviseren over Privacy by design en privacy by default
 • Adviseren in het opvolgen van rechten van betrokkenen
 • Opstellen van verantwoording over het gevoerde privacybeleid
Coaching
Kan de interne Functionaris Gegevensbescherming of Privacy Officer ondersteuning gebruiken? Dan staat onze coach klaar om te helpen en delen we kennis over de toepassing van de AVG.

Informatiebeveiliging

Abonnement
Met een abonnement op informatiebeveiliging ben je verzekerd van periodieke aandacht voor informatiebeveiliging. We stellen beleid op, voeren risicoanalyses uit en stellen maatregelen voor ter verbetering van de beveiliging. Maar ook het meten van de kwetsbaarheid van web- en softwareapplicaties behoort tot de mogelijkheden. Met pakkende awareness sessies zorgen we voor aandacht voor dit onderwerp bij medewerkers.
Advies en implementatie op maat
Wil je weten waar je staat of heb je hulp nodig bij specifieke vragen?
Nulmeting informatiebeveiliging
Met een nulmeting wordt duidelijk hoe je scoort op informatiebeveiliging en wat je eraan kunt doen. We helpen je met de uitvoering van de voorgestelde maatregelen of je voert deze zelf uit. Deze maatregelen hebben betrekking op o.a.:
 • Informatiebeveiligingsbeleid
 • Inrichting Beveiligingsorganisatie (rollen, taken en bevoegdheden)
 • Inrichting PDCA cyclus (voor voortdurende aandacht voor informatiebeveiliging)
 • Fysieke beveiliging/toegangscontrole
 • Netwerkbeveiliging
 • Informatie-uitwisseling met andere organisaties
 • Beheer van gebruikerstoegang
 • Business-continuiteitsplanning
Ethical hacking / penetratietest
Benieuwd of een hacker kan inbreken in uw IT-omgeving? Ethical hacking test (ook wel penetratietest genoemd) geeft antwoord en stelt maatregelen voor.
Awareness
De mens is de zwakste schakel in informatiebeveiliging. Met ons awareness programma maken we medewerkers bewust van hun bijdrage aan een veilige werkomgeving. Met live demonstraties en vraag en antwoord sessies geven we een inkijkje in het hoofd van een hacker.